ชิลีเปิดเผยผลการเปรียบเทียบการใช้งานจริงของวัคซีนซิโนแวคจากจีน และไฟเซอร์จากสหรัฐฯ ยืนยันว่าวัคซีนซิโนแวคประสิทธิภาพน้อยกว่าในการยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ในชิลี

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตายจากจีนและวัคซีนชนิด mRNA ในการใช้งานจริงกับประชาชนชาวชิลีในเวลาเดียวกัน พบว่าวัคซีนซิโนแวคของจีนมีประสิทธิภาพน้อยกว่าวัคซีนไฟเซอร์ในการหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ในชิลี

ผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ นิวอิงแลนด์ (New England Journal of Medicine) พบว่า วัคซีนของซิโนแวค มีประสิทธิภาพ 66% ในการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ในขณะที่วัคซีนของ ไฟเซอร์-ไบโอเอนเทคมีประสิทธิภาพถึง 93% ขณะเดียวกันวัคซีนจากทั้งสองค่ายสามารถป้องกันอาการป่วยที่รุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ โดยซิโนแวค ซึ่งฉีดให้กับชาวชิลีไปแล้วกว่า 10 ล้านคน มีประสิทธิภาพน้อยกว่าไฟเซอร์เล็กน้อย

การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน ก.พ.-พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อัลฟา ซึ่งพบครั้งแรกในอังกฤษ และสายพันธุ์แกมมา ซึ่งพบครั้งแรกในบราซิล กำลังเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในชิลี และนับเป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนสองชนิดในสถานการณ์เดียวกันเป็นครั้งแรกของโลก

ทั้งนี้ ข้อมูลจนถึงวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขชิลีได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 14 ล้านโดส โดยมีประชาชน 6.36 ล้านคนได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ขณะที่มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่ประชาชนแล้ว 2.4 ล้านโดส โดยประชากรวัย 16 ปีขึ้นไปมีสิทธิเข้ารับวัคซีนได้.