สะพานมิตรภาพไทย-ลาวที่สามเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยจังหวัดนครพนมกับประเทศลาวตั้งอยู่ที่บ้านหอม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมของประเทศไทย และที่ท่าแขกของคำม่วนประเทศลาว สะพานนี้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง การค้า และการท่องเที่ยวที่เชื่อมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และภาคใต้ของจีน ด้วยกัน

มีความยาว 780 เมตร สูง 10 เมตร และกว้าง 13 เมตร และมีช่องทางจราจร 2 ช่องจราจรไม่มีทางรถไฟ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับรองประธานาธิบดีแห่งลาว บุญยัง วรจิต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.11 น. จัดพิธีเปิดกลาง ของสะพาน ทั้งสองประเทศตัดสินใจใช้วันที่ 11-11-11, ให้มีหมายเลข 11 เป็นจำนวนหน่วยความจำสำหรับสะพาน การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 เป็นโครงการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการค้าของทั้งสองประเทศในรูปแบบเมืองแฝด โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างไทยและลาว ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง มีสะพานมิตรภาพสองแห่งที่ข้ามแม่น้ำโขงและเชื่อมไทยกับลาว ที่แรกคือสะพานมิตรภาพหรือสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งแรก (หนองคาย-เวียงจันทน์) และที่สองคือสะพานมิตรภาพ 2 หรือสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สอง (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เมืองแฝดล่าสุดคือนครพนมและคำม่วน