Tag : idolsmiledental

4 April, 2021

จัดฟันแบบใส invisalign สามารถใช้ไหมขัดฟันได้หรือไม่ ! การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการรักษา ตั้งแต่การวางแผนการรักษา จนไปถึงการออกแบบเครื่องมือการจัดฟัน

Read More