Tag : thetastefood

3 April, 2021

การเลือกรับประทานอาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรได้รับการดูแลเอาใ จใส่ในการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้โรคลุกลาม โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันอิ่มตัว และไขมัน trans fat อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจตีบตันได้ โดยฉบับนี้ผมมีข้อแนะนำในการเลือกบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจมาฝากกัน

Read More

25 December, 2020

ศูนย์อาหาร Food Court ชั้น 1 สนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “ศูนย์อาหาร” หรือ Food Court ของสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ขายอาหารในราคาเท่ากับข้างนอกสนามบิน ช่วยให้ประหยัดจากราคาอาหารสุดแพงในร้านอาหารของสนามบินลงได้มาก

Read More